1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

Тогоочийн ном

Монгол орны түүх, археологи, аялал жуулчлалын үндсэн маршрут

Сүүн,сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл /гарын авлага/

Хүнсний аюулгүй байдлын үндэс

Мэргэжлийн гадаад, дотоодын сэтгүүл

DDC-637 С 85 Мөнхжаргал Б.,ба бус Сүү үйлдвэрлэл А-Я.УБ.,2016.-170х

DDC-637 С 85 Батсүх Ц.,ба бус Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн бизнесийн лавлах.УБ.,2012.-153х

Б 34 Батсүх Ц.,ба бус Аюулгүй хүнс үйлдвэрлэлийн үндэс.УБ.,2011.-153х

Б 153 Цэгмид М. Монгол малын популяцийн биобүтээгдэхүүн.УБ.,2017.-336х

DDC-664 Д 271 Дамдинсүрэн Л. Хүнсний үйлдвэрийн шинжлэх ухааны өндөр түвшний технологийн үндсүүд.УБ.,2017.-141х

DDC-664 Х 83 Батсүх Ц.,ба бус Хүнс хөтөч.УБ.,2017.-238х

DDC-691 Б-381 Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй.УБ.,2016.-112х.

DDC-72 А-516 Амарбаясгалан Д. Хоолны газрын үйлдвэрлэл,үйл ажиллагааны менежмент.УБ.,2016.-271х.

DDC-688.8 Х-83 Авдай Ч.ба бус Хүнсний сав баглаа боодлын материал ба дизайн .УБ.,2015.-156х.

DDC-530 Е-701 Содов Ц.ба бус.Ерөнхий физикийн бодолт бүхий бодлогууд .УБ.,2016.-114х.

DDC-615.9 Ю-509 Юндэн С. Химийн бодисын эмнэлзүйн хор судлал.УБ.,2014.-358х.

DDC-155.4 М-985 Тэгшжаргал Н. Бага насны хүүхдийг хүмүүншүүлэхүйн менежмент.УБ.,2014.-307х.

DDC-647 Ж-52 Жинзхао Ванг Зочид буудлын менежмент.УБ.,2015.-231х.

DDC-610 Н-294 Нарандэлгэр С. Талх үйлдвэрлэх технологи.УБ.,2016.-112х.

DDC-540 Б-755 Бурмаа Г.ба бус.УБ.,2015.-397х. Комплекс нэгдлийн шинж чанар

DDC-310 В-338 Амарзаяа Б.,Батболд Л.Дээд математикийн бодлогын хураамж-1.УБ.,2016.-278х.

DDC-150 П-115 Паг Уг Сү.Намайг хөтлөн дагуулагч чи хэн бэ?.УБ.,2016.-257х.

DDC-370 Э-374 Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл-Х /2011-2015/.УБ.,2016.- 584х.

DDC-624.183, Б-168, Базар Г. Төмөр бетон бүтээц-2.УБ.,2012.391х

DDC-624.151 ,Д-394 ,Дашжамц Д. Хөрсний механик.УБ.,2014.-284х.

DDC-624.151 , Д-394 , Дашжамц Д.,Алтанцэцэг Ж. Инженерийн геологи.УБ.,2013.- 248х

DDC-657.837 Ө-83 ,Өнөржаргал Х, Зоогийн газрын үйлчилгээ мэргэжлийн ёс зүй .УБ.,2014.-122х.

DDC-615.9 , Ю-509 ,Юндэн С. Химийн бодисын эмнэлзүйн хор судлал.УБ.,2014.-358х.

DDC-641.563 ,Д-881 , Дэлгэржав М. Шар айраг.УБ.,2012.-106х.

DDC-642.3, Б-33 ,Батсүх Ц. Монгол үндэстний хүнс судлал.УБ.,2013.-260х

DDC-621.3 , Б-965 , Бэхбат Г.,Эрдэнэтуяа Ц. Цахилгаан техник ба электроникийн материал.УБ.,2014.-422х.

DDC-621.3 ,Э-739, Эрдэнэтуяа С.,Баярмаа Ө. Цахилгаан хэмжилт.УБ.,2014.-168х.

DDC-621.3 , Г-233 , Гантөмөр Ш. Цахилгаан шугам сүлжээ,систем.УБ.,2014.- 1100х.

DDC-637’023 Н-294, Нарангэрэл М., Нарангэрэл Ч. Шар сүү:шинж,чанар,технологи,хэрэглээ.УБ.,2018.110х.

DDC-920 Ж-231, Жамбалсүрэн Ц. , Ю.Цэдэнбал:Би тангарагтаа үнэнч байсан-IХ боть. УБ.,2016.400х.

DDC -540 Е-701 , Мөнхбаатар П.ба бус, Ерөнхий хими. УБ.,2017.496х.

DDC-540 O.417 , Бямбагар Б.ба бус , Органик хими. УБ.,2017.338х.

DDC-663 Д-37 , Дарс амтлах бяцхан хөтөч . УБ.,2014.192х

DDC-658 Ү-873 , Үржин О.ба бус. УБ.,2017.132х, Гамшгаас хамгаалах менежмент

DDC-338 O.63, Емельянов А.И.ба бус. УБ.,2017.226х , Практик тооцоо

DDC-920 Жамбалсүрэн Ц., Ю.Цэдэнбал-Эрин зууны түүхэн элч. УБ.,2012.684х.

ДАА 370 Ухаалаг удирдахуй/Хян.Цээпил С., Ганчимэг Ц.-УБ.:Мөнхийн үсэг ХХК.,2019.-ISBN978-9919-21-324-46:

НАА74 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын нэр томьёоны монгол- англи тайлбар толь/эмхэт. Оюун А., Тунгалаг., Жорж Колат.-УБ.:MGL Design хэвлэлийн компани., 2018.-ISBN:978-99978-2-177-5

НАА-92 Үндэсний мэргэшлийн хүрээний нэр томьёоны англи-монгол тайлбар толь/ эмхэтгэл. Мянган Б., Тунгалаг Ч.;Ред. Цагаач Г.- УБ.,2019.-ISBN:978-9919-21-455-5

НАА 413 Дээд боловсролын нэр томьёоны монгол- англи- орос тайлбар толь/ Ред. ДАА 92 Чоймаа Ш., Батдорж Ц., Ба бус.-УБ.: Содпресс ХКК.,2019.-ISBN 978-99978-61- Д-966 95-5

ДАА-641 Мягмарсүрэн Б., Дамдинсүрэн Л. НАА-36 Амьтны гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн Биохимийн М-985 үндэс/Хян. Дамдинсүрэн Л.-УБ.,2019.-ISBN978-99978-0-187-6

ДАА-637 Сүү боловсруулах үйлдвэрлэл/Эмхэт.Мөнхжаргал. Б., Нарангэрэл Ч., Бат- Н-294 Эрдэнэ А.;Хян. Ганхөлөг Г., Бат-Эрдэнэ А.- УБ., 2019.-ISBN 978-99962-0-775-4

Номын сан

Их уншсан