1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Сургуулийн хэмжээний сургалт, эрдэм судлалын бодлого, чиглэл, үр дүнг хэлэлцэн батлах
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг жил бүр хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгөн, цаашдын зорилго, чиглэлийг тогтоох
  • Бүх шатны сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах, шинэ хөтөлбөрийг батлах
  • Багш нарын боловсруулсан эрдэм шинжилгээний төсөл /сэдэв/-ийн саналыг  хэлэлцэж шийдвэр гаргах
  • Докторын зэрэг хамгаалах бүтээлд урьдчилан дүгнэлт өгөх
  • Бакалавр, магистрын чиглэлийн судалгааны ажлын чиглэл, сэдвийг хэлэлцэн батлах
  • Тодорхой шалгуур хангасан багш нарт тус сургуулийн профессор, дэд профессор, хүндэт профессор цол, үнэмлэх олгох
  • Эрдмийн цолоо ахиулахаар суралцаж буй багш нарын судалгаа шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тогтмол хэлэлцэн, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  • Багш нарт бүтээлийн чөлөө олгох асуудлыг хэлэлцэн санал гаргах, үр дүнг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах
  • Багш нарын бичсэн ном сурах бичиг, гарын авлага, товхимол, сургалтын бусад материалыг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах

 ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Төлөөлөл

Албан тушаал

Зэрэг, цол

Овог нэр

 

1

Эрдмийн зөвлөлийн дарга

ТДС-ийн ерөнхий захирал

Профессор

Б.Бат-Эрдэнэ

 

2

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

ТДС-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн биохимийн лабораторийн эрхлэгч

Доктор Ph.D

О.Энхзул

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

3

1

Сургуулийн төлөөлөл

ТДС-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн дарга

МУ-ын гавьяат багш, Доктор Ph.D, профессор

Б.Барамсай

 

4

2

ТДС-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн захирал

Доктор Ph.D,

дэд проф

Ц. Доржсүрэн

 

5

3

ТДС-ийн Хүнсний технологийн тэнхимийн эрхлэгч

Доктор Ph.D,

дэд проф

Н.Чимэгээ

 

6

4

ТДС-ийн ахмад багш

Доктор Ph.D,

дэд проф

С.Нарандэлгэр

 

7

5

БСШУЯ

Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Доктор Ph.D

С.Санжаабадам

 

8

6

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл

ШУА-ийн молекул биологийн хүрээлэн

Академич, Доктор Sc.D

Ж.Норовсүрэн

 

9

7

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Доктор Ph.D

С. Өнөрсайхан

 

10

8

Аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөл

Хоол үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга

Доктор Ph.D,

дэд проф

Р.Дарьхүү

 

11

9

“Витафит” ХК-ийн үйлдвэрлэл эрхэлсэн захирал

Доктор Ph.D, проф

Ч. Нарангэрэл

 

12

10

Сургалтын байгууллагын төлөөлөл

“Идэр” их сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч

Доктор Ph.D,

дэд проф

Я.Баярхүү

 

13

11

ХААИС-ийн МААБС-ийн багш

Доктор Ph.D

А.Бат-Эрдэнэ

 

Их уншсан