1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Бидний тухай

Хүнсний мэргэжлийн ууган сургуулийн 60 жилийн ойг угтсан ажлын ерөнхий төлөвлөгөө
Их уншсан