1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Брэнд бүтээгдэхүүн

БРЭНД БҮҮК

Байгууллагын дүр төрхийн нэгдлийг БРЭНД БҮТЭЭГДЭХҮҮН гэнэ. Брэнд  бүтээгдэхүүн нь олон зүйлийг агуулсан өргөн хүрээтэй нэр томъёо бөгөөд тухайн байгууллагын дүр төрхийг илэрхийлэх маркетингийн хэрэгсэл юм. Брэнд  бүтээгдэхүүнд хамгийн түрүүнд байгууллагын лого байдаг. Түүнээс гадна логотой байнга хамт хэрэглэгддэг хэдэн элемент байдаг. Үүнд логотой хамт бичигдэх нэр, үг хэллэг, хэрэглэгдэх хаяг, өнгөний хослол ордог бөгөөд эдгээрийг тогтсон буюу өөрчлөгдөхгүйгээр хэрэглэгддэг элементүүд гэж нэрлэдэг. Yүний зэрэгцээ тухайн байгууллагын нэгдсэн нэг загварын дагуу хийгдсэн бүх баримт бичгүүдийн дизайн, хэвшмэл уриа лоозон, бүх сурталчилгааны материалын дизайн, гаднах рекламны ба хөдөлгөөнт рекламны дизайн, ажиллагсдын хувцаслалт, график дизайны шийдлүүд гэх мэт зүйлс ордог.
Брэнд  бүтээгдэхүүнд ТДС-ийн лого, нэршил болон хэв шинжийг баримт бичиг, зар сурталчилгааны материал, бэлэг дурсгал, оффисын хэрэглээний бүтээгдэхүүн, бусад зүйлсэд хэрхэн дүрсэлж хэрэглэхийг заасан болно.
 
Файлаар татаж үзэх

Их уншсан