1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Магадлан итгэмжлэл

2014.06

2014 онд “Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2014.10

2014 онд “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2023.01

2023 оны 1 сарын 18 нд “Хүнсний чанар, аюулгүй байдал” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2023.02

2023 оны 1 сарын 18 нд “Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2023.05

2023 оны 05 сарын 24 нд “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

Их уншсан