1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

"ШАР СҮҮГ ХАЯГДАЛГҮЙ АШИГЛАХ АСУУДАЛД"ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ

 

Их уншсан