1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

ХҮТЭА 3Б, 3В АНГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ БОЛЛОО

 

ХҮТЭА 3б, 3в ангийн оюутнууд 2022 оны 10 дугаар сарын 19-нд төгсөлтийн өмнөх дадлагын тайлан хамгааллаа.

Тус ангийн 17 оюутан “Томбат” ХХК, “Bитафит Милк” ХХК, “Хос гарьд” ХХК, “Язгууртны Эко хүнс” ХХК, “Хан брэнд” ХХК, Нийслэлийн 20-р бүрэн дунд сургууль, “Жожил даян” ХХК, “Дойчи вурст” ХХК, “Идэнгэр” ХХК, “Жи Эн Бевережис” ХХК, “М-Си-Эс” Кока-Кола ХХК, “Эко Мит” ХХК, “Өгөөмж архад” ХХК, “Өгөөмөр Жет” ХХК, “Tous Les Jours” ХХК гэсэн нийт 15 үйлдвэрт батлагдсан удирдамжийн дагуу төгсөлтийн өмнөх дадлага хийв.

Оюутнууд танхимын сургалтын явцад үз‎‎эж судалсан онолын мэ‎дл‎‎эгт‎‎ээ тулгуурлан үйлдв‎э‎рлэ‎лийн технологийг удирдах, шинжилгээ хийх, түүний үр дүнд үнэлгээ өгөх, технологийн хяналт тавих, судалгаа шинжилг‎ээний ажлын аргачлал эзэмших, маркетингийн судалгаанд боловсруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд биечлэн оролцож, онолын мэдлэгийг практикаар гүнзгийрүүлэх замаар мэргэжлийн дадлага эзэмшсэн талаараа тайлагнаж, амжилттай хамгаалав.

Тус ангийн төгсөлтийн өмнөх дадлагын тайланг Технологийн дээд сургуулийн 9 багшийн бүрэлдэхүүнтэй комисс хамгаалуулав.

 

Мэдээ бэлтгэсэн: Багш Н.Чимэгээ, Ph.D

2022.10.19

Их уншсан