1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

"ТЕХНОЛОГИ -ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ 2022" Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал боллоо.

Технологийн дээд сургуулиас жил бүр зохион байгуулдаг 19 дэх удаагийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг 2022 оны 12-р сарын 06-ны өдөр “Технологи, инженерчлэл-2022” сэдвийн хүрээнд амжилттай зохион байгууллаа. Хуралд Технологийн дээд сургуулийн захирал Б.Бат-Эрдэнэ оролцож “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын нэг чухал хэсэг нь хүнсний аюулгүй байдал бөгөөд үүнийг хангахад судлаач та бүхний технологи, инженерийн чиглэлийн судалгаа чухал байр суурь эзэлнэ” хэмээн тодотгосон юм. Хуралд тус сургуулийн болон ХААИС, ШУТИС-ийн нийт 15 судлаач оюутны 13 материал ирсэнээс 10 илтгэл тавигдаж

Тэргүүн байрыг “ЕБС-ийн үдийн хоолны шимт чанарын судалгаа (20-р сургуулийн жишээн дээр)” сэдвээр ТДС-ийн оюутан Л.Энхцэцэг

Дэд байрыг “Арвайн хальсаар баяжуулсан махны технологийн судалгааны үр дүнгээс” сэдвээр ХААИС, Инженер, технологийн сургуулийн оюутан О.Буяннэмэх, Г.Уранцэцэг нар

Гутгаар байрыг “Тахиан махан унгар зайдас үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” сэдвээр ТДС-ийн оюутан Б.Энхтуул нар тус тус эзлэв.

Их уншсан