1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Хурлын зорилго: Судлаач оюутнуудын хүнсний хангамж, аюулгүй байдал; технологи-инженерчиллийн чиглэлийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг дэмжих, үр дүнг нийтэд таниулахад хурлын зорилго оршино.

 

Хугацаа: Хүнсний аюулгүй байдал ба инженерчлэл” оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2023 оны 11 дугаар сарын 27-ны өдрийн 10.00 цагт Технологийн дээд сургуулийн VI давхарт Соёлын танхимд болно.

 

Хамрах хүрээ: Холбогдох салбарын их, дээд сургуулийн оюутан, магистрантууд оролцоно.

 

Өгүүлэл хүлээн авах тухай: Өгүүллийг 2023 оны 10 дүгээр сарын 17-наас 11 дүгээр сарын 15-ны хооронд  tdsmongol@gmail.com хаягаар илгээнэ үү. Хүлээн авсан бүх өгүүллийг Технологийн дээд сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлэнэ. Эмхэтгэлд өгүүлэл хэвлүүлэх үнэ 35000 төгрөг.

Харилцах утас: 99649060, 96062829

 

Өгүүлэлд тавигдах шаардлага:

  • Өгүүллийг *.doc өргөтгөлтэй, Times New Roman фондоор, А4 (210x297 mm) хэмжээтэй цаасны 4-6 нүүрт багтаан бичих ба Header, Footer командыг ашиглахгүй, хуудасны дугаарыг тавихгүй.
  • Өгүүллийн бичвэр цаасны зүүн захаас 3.0 см, баруун захаас 1.5 см, дээд, доод талаас тус бүр 2.0 см хэмжээтэй байна. Бичвэрийн мөр хоорондын зай 1.0, догол мөргүй байна.
  • Өгүүллийн гарчгийг том үсгээр, 12pt үсгийн өндөртэй, Bold форматаар мөр голлон бичнэ. Дэд гарчгууд (хураангуй, түлхүүр үг, оршил, үндсэн хэсэг, ном зүй г.м) нь 12pt үсгийн өндөртэй, Bold форматаар зүүн талдаа зэрэгцэнэ. Өгүүлэлд орсон хүснэгт, зураг бүр дугаар, нэртэй байна.
  • Хүснэгт, бүдүүвч, схем, томъёо зэргийг зураг хэлбэрээр оруулахгүй байна.
  • Хураангуй гэсэн гарчиг нь 12pt үсгийн өндөртэй, Bold, зүүн талд зэрэгцсэн байдлаар, хураангуйн бичвэрийг 11pt үсгийн өндөртэйгээр Italic форматаар баруун, зүүн талд зэрэгцэн монгол хэл дээр бичнэ. Хураангуйг 200-250 үгэнд багтаасан байвал зохино.

Шалгаруулалт: Өгүүллийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдөр шалгаруулах бөгөөд шалгарсан бүтээлийг Хүнсний аюулгүй байдал ба инженерчлэл оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл тавиулна.

 

Технологийн дээд сургуулийн Мэргэжлийн тэнхим

2023 оны 10 дүгээр сарын 17

Их уншсан