1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

“КАЛЬЦИЙН БЭЛДМЭЛ, ӨНДГӨН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” сэдэвт инновацийн төсөл хэрэгжүүлж, ШУТСанд хүлээлгэн өглөө.

Тус сургууль нь “КАЛЬЦИЙН БЭЛДМЭЛ, ӨНДГӨН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” сэдэвт инновацийн төсөл хэрэгжүүлж, ШУТСанд хүлээлгэн өглөө. Төслийг удирдсан багш С.Нарандэлгэр (Ph.D), гүйцэтгэсэн М.Мөнхцэцэг, Б.Тамир нарт болон түүхий эд материалаар хангасан НВЦ компанид талархаж буйгаа илэрхийлж сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна.

Их уншсан