1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

Ази тивийн сүүний түншлэл хүрээнд лекц зохион байгуулав.

2023 оны 5-р сарын 23-ны өдөр Монгол улс дахь Ази тивийн сүүний түншлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газрын зохицуулагч Б.Батбаатар ТДС болон ХТПК-ын оюутнуудын мэргэжлийн дур сонирхлыг нэмэгдүүлэх, дэлхийн сүү боловсруулах салбарын мэдээлэл өгөх зорилгоор “Монгол улс дахь Ази тивийн сүүний түншлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, цаашдын зорилт” сэдвээр лекц-мэдээлэл хийв. Лекцэнд 70 гаруй оюутан суралцагч хамрагдаж шимтэн сонирхов.

 

Мэдээ бэлтгэсэн: Багш П.Байгалмаа

Их уншсан