1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

2023.12.14-нд ТДС-ийн оюутнууд “Бидний сургууль бидний орчин” цэвэрлэгээний аяны хүрээнд их цэвэрлэгээ хийлээ.

ТДС-ийн ХЧАБ-1Б, ХЗШС-1Б, ХЗШС 2Б, ХҮҮТ-2Б ХЗШС-3Б ангийн оюутнууд сургуулийн байрны 201, 111, 105, 106 тоот ангиуд, багш нарын өрөө болон 1 давхарын коридорын хана, шал, шатны хэсэгт их цэвэрлэгээг хийлээ. Цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцсон оюутнууддаа талархаж, сурлагын өндөр амжилт хүсье. Мэдээ бэлтгэсэн багш Б.Энхцэцэг

ТДС-ийн ХЧАБ-1Б, ХЗШС-1Б, ХЗШС 2Б, ХҮҮТ-2Б ХЗШС-3Б ангийн оюутнууд сургуулийн байрны 201, 111, 105, 106 тоот ангиуд, багш нарын өрөө болон 1 давхарын коридорын хана, шал, шатны хэсэгт их цэвэрлэгээг хийлээ. Цэвэрлэгээнд идэвхитэй оролцсон оюутнууддаа талархаж, сурлагын өндөр амжилт хүсье. Мэдээ бэлтгэсэн багш Б.Энхцэцэг

Их уншсан