1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

“NUTRITION” клубын оюутнууд нь Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Наран сургуулийн сурагчдад “Хоол шим, тэжээл”-ийн сургалт явууллаа.

2024 оны 04 сарын 17 нд Технологийн дээд сургуулийн Б.Тамир багштай Хоол зүй шим тэжээл судлалын 2б ангийн оюутнууд, багш Б.Энхцэцэг нар Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Наран сургуулийн 6-10 ангийн сурагчдад 9 бүлэгт “Өсвөр насны хооллолт” сэдвээр “Хоол шим, тэжээл”-ийн сургалт явууллаа. 


Мэдээ бэлтгэсэн багш: Б.Энхцэцэг


Их уншсан