1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Магадлан итгэмжлэгдсэн ТДС-ийн өвлийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

  • Хоол зүй, шим судлал
  • Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
  • Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи
  • Хүнсний чанар аюулгүй байдал
  • Механик инженерчлэл
  • Барилгын инженерчлэл
  • Цахилгаан хангамж
  • Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
Та сонирхсон мэргэжлээ сонгоно уу
Илгээх