1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

Магадлан итгэмжлэгдсэн ТДС-ийн өвлийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна

  • Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
  • Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи
  • Хүнсний чанар аюулгүй байдал
Та сонирхсон мэргэжлээ сонгоно уу
Илгээх