..бусад

2016.03

AccoLA Japanese Academy

Япон хэлний сургалтын Акола академитай гэрээ байгуулсан. 2017-2018 оны хичээлийн жилд Япон хэлний сургалтын төв байгуулж, 8 хүнийг Япон улсад явуулсан.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан