Eрөнхий эрдмийн тэнхим :

 • Ерөнхий эрдмийн тэнхэм

   Алсын хараа
  Иргэдэд инженер, технологийн дээд боловсрол эзэмшихэд шаардлагатай суурь мэдлэгийг олгох боловсролын үйлчилгээг үзүүлж, боловсролын шинэчлэлд хувь нэмрээ оруулах.

  Уриа
  Хүний төлөө хөгжил, хөгжлийн төлөө хүн

  Үнэт зүйлс

  • Шударга ёс
  • Эрх чөлөө, нэгдмэл байдал
  • Уламжлал ба шинэчлэл

  Тэнхимийн эрхэм зорилго
  Сургуулийн эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх, оюутны бие даасан, идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжин чиглүүлж, багш, оюутан бүтээлчээр хамтран ажиллах сургалтын болон сэтгэл зүйн таатай орчныг бүрдүүлэхэд оршино.

  Тус тэнхим нь дараах мэргэжлүүдээр бэлтгэдэг.Үүнд:

  • Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол
  • Менежмент 
  • Компьютерийн програм хангамж

   

  дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан