Оюутан :

..бусад

2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 1-Р УЛИРЛЫН ХҮТЭА 3Б, 3В АНГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ БОЛЛОО

ХҮТЭА 3б, 3в ангийн төгсөлтийн өмнөх дадлагын тайлан хамгаалалт 2023 оны 10 дугаар сарын 30-нд боллоо. Оюутнууд онолын мэ‎дл‎‎эгт‎‎ээ тулгуурлан үйлдв‎э‎рлэ‎лийн технологийг удирдан зохион байгуулах, шинжилгээ хийх, түүний үр дүнд үнэлгээ өгөх, технологийн хяналт тавих, судалгаа шинжилг‎ээний ажлын аргачлал эзэмших, маркетингийн судалгаанд боловсруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагаанд биечлэн оролцож, онолын мэдлэгээ практикаар гүнзгийрүүлэх замаар мэргэжлийн дадлага эзэмшсэн талаараа тайлагнаж, амжилттай хамгаалав.

 

Мэдээ бэлтгэсэн: Багш Н.Чимэгээ, Ph.

2023.10.30

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан