Оюутан :

..бусад

ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ ДАДЛАГЫН тайлан хамгаалалт явагдлаа.

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ, ХҮНСНИЙ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

2022 оны 2-р сарын 22 нд ХҮҮТ-4а ангийн ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ ДАДЛАГЫН тайлан хамгаалалт явагдлаа. ХҮҮТ-4а ангийн оюутнууд нь Баянгол ресторанд 2 сарын хугацаатай 4кр дадлага хийж гүйцэтгэсэн.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан