..бусад

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

Улаанбаатар 2017 оны 02 дугаар сарын 08

Хурлын зорилго:
Багшийн сургах, оюутны сурах арга зүй болон оюутан суралцагчдын мэдлэг чадвар төлөвшлийг хэмжих үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, багш нарын судалгаа шинжилгээний ажлыг тогтмолжуулах, чанаржуулах, урамшуулан дэмжих, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, багш нарын судалгааны ажлын явц, үр дүнг хэлэлцэхэд оршино.

Хурал зохион байгуулах хугацаа:
Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 15.00

цагт Технологийн Дээд сургуулийн “Б” байрны Соёлын танхимд болно.

Илтгэлийн сэдэв:
• Сургалтын технологи, арга зүй
• Багшийн хөгжил
• Оюутан, суралцагчдын хөгжил, төлөвшил
• Хичээлийн төлөвлөлт

Хамрах хүрээ:
Технологийн Дээд Сургууль, Хүнс Технологийн Политехник Коллежийн багш нар оролцоно.

Илтгэл хүлээн авах хугацаа:
Хуралд хэлэлцүүлэх илтгэлийг 2017 оны 3-р сарын 22-ны дотор Технологийн Дээд сургуулийн Эрдмийн Зөвлөлийн нарийн бичгийн даргад (А-215 тоот өрөөнд) ирүүлнэ. Илтгэлийг хэвлэмэл байдлаар тогтоосон хугацаанд хүлээн авахаас гадна электрон хэлбэрээр delger0720@yahoo.comхаягаар илгээнэ үү?
Тогтоосон хугацааг баримтлаагүй тохиолдолд илтгэлийг хүлээн авахгүй.
Хуралд ирүүлсэн илтгэлүүдийг нэгтгэн эмхэтгэл болгон хэвлэнэ. Холбоо барих утас: 99751520
Хэвлэмэл илтгэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:
- Өгүүллийн нэр
- Зохиогчийн нэр, албан тушаал, эрдмийн зэрэг
- Хураангуй
- Түлхүүр үг
- Оршил
- Өгүүллийн үндсэн хэсэг /үр дүн/
- Дүгнэлт
- Ишлэл татсан ном, зохиол

Илтгэлийн шалгуур үзүүлэлт:
- Тухайн асуудлын шинэлэг тал
- Онол практикийн ач холбогдол
- Судалгаа, туршилт, боловсруулалтын байдал
- Илтгэх ур чадвар
Хэвлэмэл илтгэлийн бичиглэлийн шаардлага:
Өгүүллийг Windows 7 /2000/ХР/VISTA-ийн Microsoft Office Word 2007 программыг ашиглан “Arial”фонт, 11 pt үсгийн өндрийг сонгон бичнэ. Математик бичлэгүүд Equation програм дээр мөр голлон бичигдсэн байна.
Өгүүллийг А4 хэмжээний цаасан дээр хуудасны дээд, доод талаас 3 см, баруун, зүүн талаас 2,5 см зай үлдээж бичнэ. Өгүүллийг бичихдээ header, fooder, footnote командыг ашиглахгүй, хуудасны дугаарыг тавихгүй.

Илтгэлийн шалгаруулалт
Шилдэг 3 илтгэлийг шалгаруулан урамшуулна.
1-р байр-1,5 кредит
2-р байр-1,0 кредит
3-р байр-0,5 кредит
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан