Бакалаврын хөтөлбөр :

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Хоол зүй, шим судлал

Хөргөлтийн Технологи Ба Кондиционерийн Систем

Барилгын Инженерчлэл

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан