..бусад

ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН БИЧИХ АРГАЧЛАЛ

НЭГ. ДАДЛАГЫН ТУХАЙ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Оюутан танхимын сургалтаар эзэмшсэн онолын мэдлэг, чадварыг практик үйл ажиллагаатай холбон бататган гүнзгийрүүлж, ажиглалт, судалгаа, боловсруулалт хийх замаар хүнсний салбарт тавигдаж буй зорилт, тулгамдсан асуудлын талаар тодорхой мэдээлэл авах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцох, удирдахад шаардлагатай ур чадваруудыг эзэмших зорилготой үйлдвэрлэл дээр суралцах үйл ажиллагааг дадлага гэнэ. Оюутан суралцах хугацаандаа мэргэжлийн онцлогоос хамааран 2-3 удаа дадлага хийнэ. Дадлагыг дотор нь дараах байдлаар ангилна.

Үүнд:

 Танилцах дадлага

 Үйлдвэрлэлийн дадлага

 Эрүүл ахуйн мэргэжлийн дадлага

 Төгсөлтийн өмнөх дадлага

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦАХААР БОЛ ЭНД ДАРЖ УНШИЖ ТАНИЛЦАНА УУ.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан