Төгсөгч :

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи /2001-2008/

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи /2009-2015/

Нийтийн хоолны технологи, инженер /2002-2005/

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи /2006-2015/

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” /2012-2021/

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙ” /2016-2021/

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ” /2012-2021/

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” 2021-2022

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙ” /2021-2022/

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ” /2021-2022/

Барилга, цахилгаан, хөргөлтийн инженер /2020-2021/

Барилга, механикийн инженер /2021-2022/

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ” болон “ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” 2022 он 4А анги

ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ 3Б /2022-2023/

2020-2023 Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн шинэчлэсэн судалгаа

2020-2023 (Инженер)Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн шинэчлэсэн судалгаа

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан