Оюутан :

Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

2015-04-24 03:22:22

Нэг. Ерөнхий зүйл

 

1.1.        Суралцагчдад нь сурч боловсрох, мэргэжил эзэмших, авъяас чадвараа хөгжүүлэх, нийгэм ахуй, соёлын хэрэгцээгээ хангахтай холбогдсон харилцаа, тэдний эрх үүргийг зохицуулахад энэхүү дүрмийн зорилго оршино

1.2.        Энэхүү дүрмийг тус сургуульд сурч байгаа оюутнууд дагаж мөрдөнө.

1.3.        Оюутан нь шинжлэх ухааны өргөн мэдлэг, өндөр боловсрол, мэргэжлийн ур чадвартай, эрүүл чийрэг бие бялдар, оюуны зохих чадавхитай, хуулийг дээдлэн сахидаг, хүмүүнлэг, ёс суртахуунтай, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай болохын төлөө хичээнгүйлэн суралцана.

1.4.        Биеийн тамир спортоор тогтмол хичээллэж, эрүүл аж төрөх ёсыг эрхэмлэнэ.

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1  ( 1 мэдээ )

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан