Инженерийн тэнхим :

 • МЕХАНИКИЙН ТЭНХЭМ

  Тэнхэмийн зорилго:

   

  Техникийн суурь мэдлэг эзэмшсэн, өөрийгөө хөгжүүлэх, хөрвөх чадвар бүхий төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэхэд сургалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

   

  Зорилт

  --Цахим хичээл бэлтгэх арга технологийг судлах, турших

  --Хөргөлт, механикийн чиглэлийн оюутнуудыг мэргэжилд нь дур сонирхолтой болгоход чиглүүлэх

  --Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээг тэлэх, залуу багш нарыг дадлагажуулах

  --Үйлдвэр аж ахуйн газруудтай холбоо тогтоож ажиллах гарцыг бий болгох

   

  дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан