Инженерийн тэнхим :

 • МЕХАНИКИЙН ТЭНХЭМ

  Тэнхэмийн зорилго:

   

  Техникийн суурь мэдлэг эзэмшсэн, өөрийгөө хөгжүүлэх, хөрвөх чадвар бүхий төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэхэд сургалтын үйл ажиллагаагаа чиглүүлнэ.

   

  Зорилт

  --Цахим хичээл бэлтгэх арга технологийг судлах, турших

  --Хөргөлт, механикийн чиглэлийн оюутнуудыг мэргэжилд нь дур сонирхолтой болгоход чиглүүлэх

  --Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээг тэлэх, залуу багш нарыг дадлагажуулах

  --Үйлдвэр аж ахуйн газруудтай холбоо тогтоож ажиллах гарцыг бий болгох

   

  ИНЖЕНЕРИЙН ТЭНХИМ-ийн товч танилцуулга

  Тус тэнхим нь 2011-2012 оны хичээлийн жилд “Мэдээллийн технологи, механикийн тэнхим” нэртэй анх байгуулагдан мэдээллийн технологи, механик, хөргөлтийн мэргэжлийн 8 багш, нэг туслах ажилтантай үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

  Тухайн үед Компьютерийн программ хангамж (КПХ), Хүнсний машин аппарат (ХМА), Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем (ХСХС) мэргэжлийн инженерийн ангиудыг нээж, бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд одоо 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  Энэ хичээлийн жилд “Механик инженер”, “Барилгын инженер”, “Цахилгаан хангамжийн инженер”, “Хөргөлтийн технологи ба систем”-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр доорх багш нарын бүрэлдэхүүн ажиллаж байна.

   

  дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан