Оюутан :

..бусад

“ХООЛЛОЛТЫН ФИЗИОЛОГИ” ХИЧЭЭЛЭЭР ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ХҮҮТ-3А ангид орж байгаа “Хооллолтын физиологи” хичээлийн бие даалтын ажлаар цэцэрлэгийн хүүхдийн бодит хооллолтын судалгаа хийх даалгавар өгч, үр дүнгээр нь 2018 оны 11-р сарын 30 нд илтгэл тавиулав. Оюутнууд БЗД-ийн 204, “Цомирлог” цэцэрлэгийн хоолны бодит байдлыг судалсан.

 

С.Нарандэлгэр

 

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан