Оюутан :

..бусад

ХИ 1Б ангийн оюутан мэдээлж байна.

Хүнсний инжнерчлэл 1б ангийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн II улирлын ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ноос 2018 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр хүртэл ангийн оюутнуудын дунд “МОНИТО” зохион байгуулав. Уг ажиллагаа 5 хоног үргэлжилсэн бөгөөд бидэнд маш хөгжилтэй, олон сайхан дурсамж үлдээлээ. Энэ ажлын үр дүн нь ангийн оюутнуудын нэгдмэл байдал бэхжих, бие биедээ илүү нээлттэйгээр дотно болох, аливаа ажилд сэтгэлээсээ хандаж чаддаг болоход ач холбогдолтой юм.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан