..бусад

SPSS ПРОГРАММ СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ БОЛОВ

2020 оны 1-р сарын 7-ны өдөр багш О.Оргил-Эрдэнэ “SPSS программ судалгааны үр дүнгийн боловсруулалт хийх арга зүйн сургалт” зохион байгууллаа.

Сургалтад ТДС-ийн 8 багш хамрагдав.

SPSS (statistical packeges for Social Science) программыг дэлхий нийтээр өргөн хэрэглэдэг бөгөөд нийгэм, хүмүүнлэг, биологи, газар зүйн ухааны салбарынхан ашиглан аливаа өгөдлийн статистик боловсруулалтыг хийхэд хялбар программ юм.

Энэ программыг ашиглан мэдээлэл боловсруулахдаа дараахь 4 алхмыг гүйцэтгэдэг. Үүнд:

  • Өгөгдлийг оруулах
  • Боловсруулах арга, гүйцэтгэх үйлдэл, командыг сонгох
  • Шинжилгээ хийх хувьсагчдыг сонгох
  • Үр дүнг шинжлэх, тайлбарлах

  

Энэ сургалтаар бид шинэ мэдээллийг оруулах, алдааг хянах, засварлах, өгөгдлүүдийг бүлэглэх, хувьсагчийн төрлийг тогтоох, үр дүнгийн боловсруулалт, харьцуулалт хийх, шинэ хувьсагч үүсгэх талаар мэдлэгтэй боллоо.

ТДС-ийн сургалтын алба

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан