..бусад

Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хамгаалалт зохион байгуулав

Технологийн дээд сургуулийн ХҮҮТ-4А, ХИ-2б ангийн оюутнууд Олон улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор, Shangrila, Werenda, Miko суши зоогийн газруудад үйлдвэрлэлийн дадлага хийж гүйцэтгэсэн. 2019 оны 9-р сарын 20-ны өдөр тайлан хамгаалалтыг зохион байгуулж, оюутнуудыг хоол хийлгэх, реферат бичүүлэх, илтгэл тавиулах 3 хэлбэрээр үнэлсэн нь тэдний онолын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэхэд ихээхэн түлхэц боллоо.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан