..бусад

“СУРГУУЛЬТАЙ ТАНИЛЦАХ ӨДӨРЛӨГ”

Технологийн дээд сургуулийн нэгдүгээр ангид элсэн суралцагчдад сургуулийн гадаад болон дотоод орчин, багш ажилчид, дүрэм журам, сургалтын үйл ажиллагаа зэргийг танилцуулах, сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлж өөрийн сурч буй мэргэжлээ илүү дэлгэрэнгүй мэдэж, мэргэжилдээ дур сонирхолтой болох, суралцах идэвхийг нэмэгдүүлэхзорилгоор “СУРГУУЛЬТАЙ ТАНИЛЦАХ ӨДӨРЛӨГ”-ийг зохион явууллаа.
Өдөрлөгт ХИ-1а, ХИ-1б, И-1а, И-1б, ХТТ-1а, ХҮТ-1а ангийн оюутнууд оролцов.
Өдөрлөг 2018.09.20-оос 2018.09.28 хүртэлIII үе шаттай зохион байгуулагдлаа.

ӨДӨРЛӨГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
I. ҮЕ ШАТ:
        • Сургуулийн тухай ерөнхий танилцуулга, багш нартай танилцах
        • Хөтөч багшийн хамт сургуулийн гадаад болон дотоод орчин, сургуулийн дэргэдэх мах, сүүний үйлдвэрүүдтэй танилцах
II. ҮЕ ШАТ:
        • Суралцаж буй хөтөлбөрийндэлгэрэнгүй танилцуулга
        • Сургалтын төлөвлөгөө, кредит системийн тухай танилцуулга
        • Хичээлийн гарын авлага тараах
III. ҮЕ ШАТ:
       • Сургуулийн дүрэм журам, урамшууллын систем зэрэгтэй танилцах
       • Хөтөлбөр бүрээр төгсөгч оюутнуудын төлөөлөлтэй уулзалт ярилцлага хийх

 

Танилцуулга бичсэн: Ц.Доржсүрэн

 

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан