..бусад

Байгалийн ухааны хичээлүүдийн хүрээнд сургуулийн гадна талбайг тохижуулах эко макет хийх уралдаан зохион бүтээлээ.

Суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, байгалийн ухааны хичээлүүдийн идэвх, сонирхлыг нэмэгдүүлэх, уялдаа холбоог гаргах, сургуульд эко орчин бүрдүүлэх зорилгоор тус клуб ажиллаж байна. ХТПК-ийн 1-р ангийн 27 суралцагчийг сонгон авч клубын үйл ажиллагааг явуулж байна.

  • Клубын гишүүн суралцагчдад сургуулийн гадаад талбайд хэрхэн эко орчин бүрдүүлэх талаар уулзалт ярилцлага зохион байгуулсан.
  • Тус уулзалт ярилцлагад тулгуурлан өөрсдийн шинэ санаагаар баяжуулан гарын доорх материал ашиглан эко орчны макет хийлгэх даалгавар өгч дүгнэв.
  • Клубын гишүүн суралцагчид 9 баг болон хуваагдан даалгаврыг гүйцэтгэсэн болно. 

 

 

 

 

 

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан