..бусад

"ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг, Б.Жаргалмаа болон УИХ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх Л.Лхагвасүрэн, УИХ-ын тамгын газрын хууль, эрх зүйн газрын зөвлөх Р.Болормаа, БШУЯ-ны Боловсролын нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга П.Оюунаа, Дээд боловсролын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Х.Тамир, Боловсролын нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын шинжээч Ж.Нарантуяа, Мэргэжилтэн Д.Эрдэнэбат нар "ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа.
 
Тус ажлын хүрээнд ТДС-ийн дэргэдэх ХТПК-ийн үйл ажиллагаа, сургалтын орчин, сургууль дээрх дадлагын газар, сургуулийн дэргэдэх мах сүүний үйлдвэртэй зэрэгтэй танилцаж, багш ажилчдын санал хүсэлтийг сонслоо.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан