Техникчийн хөтөлбөр :

Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн -техникч-технологич

Амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн -техникч-технологич

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний -техникч-технологич

Үйлдвэрийн техникч

Үйлдвэрийн автоматжуулалтын техникч

Барилга угсралтын техникч

Мехатроникч

Цахилгааны техникч

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан