Итгэмжлэгдсэн биохимийн лаборатори :

Foodscan

Milсoscan

Сокслетийн аппарат “Soxtec 243”

Кьелдалийн аппарат “Kjetec 8100”

Gallery System

ARACUS “membra Pure”

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан