..бусад

Доктор (Ph), 2016

 

 

 

 

 

НАГААРАНЗЫН ЧИМЭГЭЭ

БАГШ, ДЭД ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгаа” /докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл. 2016.03.23/

 

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 

 1. Төрөл бүрийн борцны химийн найрлага. Монголын Мал зүйч, үржүүлэгчдийн Холбооны “Мал аж ахуй” сэтгүүл. УБ. 2006 (01)41
 2. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэлийн технологийн судалгаа “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. 2008 (04) 70
 3. Малын дэлүү-эрдэс бодисын эх үүсвэр болох нь. ХТК-ийн“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2010
 4. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны үр дүнгээс. ТДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2012
 5. Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар, ТДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2012
 6. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны дүн “Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар. ШУТИС –ийн ХИБС-ийн магистр, докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2012 он
 7. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны дүн Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. УБ. 2012 он.
 8. Гахайн махны чанарын судалгаа “Органик хүнс-эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2011 он
 9. Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бэлдмэлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн ирээдүй. “Хүнсний шим зүй-технологи үйлдвэрлэл” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012 он
 10. Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бүтээгдхүүн, бэлдмэл үйлдвэрлэлийн асуудалд. Хүн ба хүнс 2012 оны №4
 11. “Сырьевые ресурсы биологических активных веществ из пастбищного скота” сэдэвт өгүүлэл, Сборник научных докладов XVI международной научно-практической конференции “Аграрная наука-сельскохозяйственному производству Монголии, Сибирского региона, Казахстана и Болгарий. Часть вторая. УБ. 2013
 12. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэл үйлдвэрлэх судалгааны дүн. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
 13. Ямааны махан бэлэн бүтээгдэхүүний технологи. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
 14. Mongolian animal proteins resource and usage problem. “Journal of agricultural sciences” сэтгүүл. УБ. 2014 он
 15. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХАА-н ШУА-ийн “ХАА-н шинжлэх ухаан” сэтгүүл. №12 (01) 2014 он
 16. Ямааны мах, гүзээний боловсруулалтын технологи, усны идэвхийн судалгаа. ШУТИС, ХИБС. “Хүнс судлал-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2014 он
 17. Goat meet processing technology and water activity. The characteristics of cultural interaction in East Asia. Ulan-Ude. 2015, p.210-217
 18. Коллаген уургийн хуурай бэлдмэл гарган авах дэвшилтэт арга. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1(95)/2015, 26-27х
 19. Фибрилл уургаар баяжуулсан хиаман бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа. Хоол, хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн дэвшил. ТДС-ийн оюутнуудын Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2015 он. 57-62х
 20. Коллаген уургийн хуурай бэлдмэл гарган авах дэвшилтэт арга. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1(95)/2015, 26-27х
 21. Нохойн хошуугаар баяжуулсан хиамны технологи. “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр-2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
 22. Бифидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан дүнгээс. Инноваци сэтгүүл. УБ. 2015 он
 23. Изучение аминокислотного состава белков кобыльего молока и кумыса. 4thInternational conference of Korea-Mongolia Academy and Culture Forum: The characteristics of cultural interaction in East Asia. Ulan-Ude. 18-19 September. 2015
 24. Amino acld composition of Mares Milk and Airag. International journal of east asia research. Vol.1 March 2016
 25. Ямааны хөлдөөж хатаасан мах, уламжлалт аргаар бэлтгэсэн борцны эрдэс бодисын харьцуулсан судалгаа. ТДС-ийн “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2015
 26. Биофидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан судалгааны дүнгээс. /5th International Conference of Mongolia-Korea Academy and Culture Forum “The characteristics of cultural interaction in East Asia”. Pyeongchang Campus, Seoul Natinonal University, April 1-2, 2016. рage 72-76/.
 27. “Ямааны махан борц үйлдвэрлэх арга”, “Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга”, “Амталж хатаасан мах”, “Царцмаган хиам” гэсэн 4 шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл. “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци” бүтээгдэхүүний эмхэтгэл, УБ 2016
 28. Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгааны зарим үр дүн.“Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №2(100)/2016
 29. Усны идэвхийн хөдлөл зүйгээр ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологийн горимыг хянах нь. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээлийн эмхэтгэл. Дархан хот 2016. Хууд. 246-253
 30. Яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээлийн эмхэтгэл. Дархан хот 2016. Хууд. 255-263
 31. Малын ясыг хаягдалгүй боловсруулах технологийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 66-73
 32. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанарын судалгааны зарим үр дүн. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 4-9
 33. Амьтны гаралтай уургийн баяжуулагчийн технологийн судалгаа, туршилтын үр дүн. “Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын өөрчлөлт” ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургуулийн бүтээлийн эмхэтгэл, УБ 2016. Хууд. 173-182
 34. Гахайн хуйхнаас утаслаг уургийн бэлдмэл гарган авах арга. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 56-62
 35. Малын ясны тосны чанарын судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №4 (102)/2016. Хууд. 39-41
 36. Малын хуйхнаас фибрилл уургийн бэлдмэл гарган авах арга. Монголын оюунлаг эрдэмтдийн холбооны “Тогтвортой хөгжилд боловсрол” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, II, УБ 2016. Хууд.57-58
 37. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №1(103)/2017

 

Гурав. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 

 1. Төрөл бүрийн борцны химийн найрлага. Монголын мал зүйч, үржүүлэгчдийн холбооны “Мал аж ахуй” сэтгүүл. 2006 (01) 41
 2. Өртөг шингэсэн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дэвшилтэт технологи. БНМС-ийнмагистрантнарынЭрдэмшинжилгээнийбагахурал, УБ 2008
 3. Өртөг шингэсэн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн шийдэл. ХААИС-ийн магистрант, докторант нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ 2008
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэлийн технологийн судалгаа. Хүнсний бодлого, аюулгүй байдал-төгөлдөршил” онол-практикийн бага хурал, УБ. 2008 он
 1. Мах, махан бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах асуудал Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад, мэргэжлийн байгууллагууд, үйлдвэрлэгчдийн хамтын ажиллагаа-анхаарах асуудлууд” семинар, САМО ИНСТИТУТ, Архангай аймаг. УБ. 2008 он
 2. Кальцийн агууламж өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга. ХААИС, БНМС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2009 он
 3. Монгол малын махны онцлог, үнэт чанар. БНХАУ-д зохиогдсон олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2009
 4. Малын дэлүү эрдэс бодисын эх үүсвэр. ХТК багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2010 он
 5. Хурганы мах үйлдвэрлэлийн судалгааны үр дүнгээс. “Хүнс судлал 2009” эрдэм шинжилгээний хурал, УБ 2009
 6. Дотор махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи “Дотор мах-дайвар биш, шимт хүнс” эрдэм шинжилгээний бага хурал, “САМО” институт, УБ 2010
 7. “Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бэлдмэлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн ирээдүй” илтгэл. ТДС–ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2012 оны 11-р сар
 8. “Монгол дахь амьтны гаралтай уургийн нөөц, ашиглалтын асуудалд” илтгэл, “Мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал-хөгжлийн чиг хандлага”семинар
 9. Ямааны гүзээн борцны судалгааны үр дүн. ХААИС, БНМС-ийн магистр, докторантуудын семинар, УБ. 2013 он
 10. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэл үйлдвэрлэх судалгааны дүн.       ХААИС-ийн “Магистр, докторантуудын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурал. УБ. 2013 он.
 11. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэлийн уураг, эрдсийн судалгааны дүн. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2013 он
 12. Ямааны махыг хатаах дэвшилтэт технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Хүнсний чанар-аюулгүй байдал” Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал
 13. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХААИС-ийн БНМС-ийн магиср, докторантуудын семинар. УБ. 2014.04.18
 14. Ямааны мах, гүзээний боловсруулалтын технологи, усны идэвхийн судалгаа. ШУТИС. ХААИС, Тэсо корпорацийн хамтарсан “ Хүнсний салбарын хөгжлийн асуудлаар” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. Хот. 2014.05.01
 15. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХААИС-ийн БНМС-ийн магистр, докторантуудын семинар. УБ. 2014 он
 16. Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгаа. ТДС-ийн 50 жилийн ойд зориулсан “Хүнсний шим судлал-2015” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал. УБ. 2015 он
 17. Нохойн хошуугаар баяжуулсан хиамны технологийн судалгаа. / ТДС-ийн “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр” оюутны эрдэмшинжилгээнийбагахурал,  2015.11.12/
 18. Эрдсийн бэлдмэл гарган авах технологи. / ХААИС-ийн МААБС, НҮБ-ын ХХААБ хамтран зохион байгуулсан “ХАА-н гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалтыг сайжруулах замаар өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх боломж” оюутны эрдэмшинжилгээнийбагахурал,  2015.10.15/
 19. Яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын оны шилдэг бүтээл шалгаруулах ЭШХ. 2016.10.14
 20. Малын ясыг хаягдалгүй боловсруулах технологийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ. 2016.11.11
 21. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанарын судалгааны зарим үр дүн. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ. 2016.11.11
 22. “Ясны тосны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломж. “Хими-Монгол улсын хөгжлийн гарц” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан. УБ 2017

 

Дөрөв. Стандарт, техникийн баримт бичиг

 

 1. “Амталж хатаасан мах” ТЕШ MNS 5758:2007. СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2007 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол.
 2. Уламжлалт хатаасан махан бүтээгдэхүүн “Борц” ТЕШ MNS 3002:2007. СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2007 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 26 дугаар тогтоол.
 3. “Бираага” бэлэн хоол. ТЕШ BST 003:2008, САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын 2б –р хавсралт
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл. ТЕШ, BST 004:2008. САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
 5. Шар лууванг зоорилж хадгалах. ТЕШ BST 002:2008. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаартогтоолын 4a-р хавсралт
 6. “Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл” үйлдвэрлэх технологийн заавар. САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын 2 б-р хавсралт
 7. “Хар чисэнцэрийн бүжмэг”үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаартогтоолын 1-р хавсралт
 8. “Хар чисэнцэр жимсний өтгөрүүлсэн ханд” үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт
 9. “Хар чисэнцэр жимсний дарс” үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолын 7-р хавсралт
 10. “Шар лууванг зоорилж хадгалах” технологийн заавар, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолын 4б-р хавсралт
 11. Шар луувангийн нөөш” үйлдвэрлэх технологийн шинэчилсэн заавар, жор, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолын 5-р хавсралт
 12. Цагаан зайдас. Техникийн ерөнхий шаардлага CS 0201-4080:2010. СХЗГУБ 2010.
 13. Онцлог зайдас. Техникийн ерөнхий шаардлага CS 0202-4080:2010. СХЗГУБ 2010.
 14. “Онцлог” зайдас” үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 15. “Цагаан зайдас” үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 16. “Солонго” чанамал хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 17. “Салями Люкс” чанамал бүтэн утлагат хиам үйлдвэрлэх технологийн шинэчилсэн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 18. “Бүрдэл” цусан хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар, ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2011 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн тогтоол.
 19. Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн заавар, ХААИС, БНМС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2013-10-16
 20. “Майрон” утаж хатаасан ямааны мах үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн хурал. 2013-10-20
 21. “Шимт” хөлдөөн хатаасан ямааны мах үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн хурал. 2014-01-10
 22. Эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 23. Фибрилл уургийн баяжуулагч үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 24. Фибрилл уургаар баяжуулсан чанамал хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 25. Фибриноген уургаар баяжуулсан эрдэст шөл үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 

Тав. Ашигтай загвар, захиалгат ажил

 1. Амталж хатаасан мах. АЗГ №1581. Оюуны өмчийн газар 2007.11.28
 2. Амталж хатаасан махан таташийн жор. АЗГ №1580. Оюуныөмчийнгазар2007.11.28
 3. Царцмаган хиам. АЗГ№1578. Оюуны өмчийн газар 2007.11.28
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл үйлдвэрлэх арга. АЗГ №1717. Оюуныөмчийнгазар2008.11.05
 5. Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2231. Оюуны өмчийн газар 2013.12.10
 6. Ямааны махан борц үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2285. Оюуны өмчийн газар 2014.04.30
 7. Хонины гурван шимт яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2665. Оюуны өмчийн газар 2017.03.31
 8. Гахайн хуйхнаас утаслаг уургийн баяжуулагч үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2671. Оюуны өмчийн газар. 2017.03.31
 9. Ямааны утаж хатаасан мах үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2666. Оюуны өмчийн газар. 2017.03.31

 

Зургаа. Ном, гарын авлага

 

 1. “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” хичээлийн семинарын удирдамж. 2013 он 3,5 х.х
 2. “Хүнсний тоног төхөөрөмжийн лавлах” гарын авлага. УБ. 2013 он

 

Долоо. Удирдсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

 

 1. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанар, аюулгүй байдлын судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 2. Тахианы амталж хатаасан мах үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил.
 3. Фибриноген уургаар баяжуулсан эрдэст шөл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил

  Харилцагч байгууллагууд

  © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан