..бусад

Доктор (Ph), 2015

 

 

 

 

 

 БӨКЕЙН ЭРКИГҮЛ

  БАГШ, ДЭД ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

The study on meat nutrients and intramuscular fat-related Genes in Mongolian Sheep of different areas. БНХАУ, ӨМӨЗО, ХААИС, Техникийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан. 2015 он

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

1. Элэг цөсний үрэвслийн үед сувиллын зориулалтаар хэрэглэх сүүн бүтээгдэхүүний технологи сэдэх туршилт судалгаа. ШУТИС, ХБТС, Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ. 2003 он
2. Импортын зарим сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн судалгаа. ШУТИС, ХБТС, эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ. 2004 он
3. Пивоны үйлдвэрийн технологийн түвшин, шинэчлэлт. “Шар айраг-зохистой хэрэглээ” эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн бага хурал, УБ.2005 он
4. Синбиотик бүтээгдэхүүн гарган авах технологийн судалгаа. ХТК, “Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл-чанар” сэдэвт багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ. 2006 он
5. Талхыг пребиотик бодисоор баяжуулах технологийн судалгаа. ХААИС, “Хүнсний аюулгүй байдал” онол практикийн бага хурал, УБ. 2007 он
6. Ундаа үйлдвэрлэлд үл исэлдүүлэгч бодисыг хэрэглэх нь. “Витафит-10 жил” онол практикийн бага хурал, УБ.2007 он
7. Mongolian food safety and education. БНХАУ, CNIRFFI, “Training course on food safety inspection technology for developing countries”УБ. 2010
8. Адууны амталж хатаасан махны судалгаа ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, УБ. 2016 он
9. Шар айрагны хадгалалтын хугацааг нэмэгдүүлэхсудалгаа. ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл, УБ. 2016 он
10. Гоёотой аарц үйлдвэрлэх технологи. ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, УБ. 2016 он
11. Хичээлийн үнэлгээнд шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах нь “Сургалтын технологийн шинэчлэл” сэдэв багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2017 он

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1. Импортын зарим сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн судалгаа. ШУТИС, ХБТС, эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, УБ. 2004 он
2. Хосолмол үйлчилгээтэй исэг цагаан идээний технологийн судалгаа. “Хүрэл тогоот” Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ. 2007
3. Талхыг пребиотик бодисоор баяжуулах технологийн судалгаа. ХААИС, “Хүнсний аюулгүй байдал” онол практикийн бага хурал. УБ. 2007 он
4. Хүнсний үйлдвэрийн цэвэр өсгөврийн чанар, аюулгүй байдлын судалгаа. ХТК, “Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл-чанар” сэдэвт багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2010 он
5. Nutritional composition of Ujumqin sheep meat during different growth stages Meat research. J. 2013,vol.(7):30-34. China,
6. Season-dependent comparative studies of intramuscular fat content and fatty acid composition of pastoral and grain-fed mongolian breeds sheep ВСГУТУ, J, 2015, vol.(2): 65-73 .Россия
7. The season effects on ime content of pparmrna expression in muscles of mongoliansheeр. “Хүнсний шим судлал-2015” ТДС-ийн 50 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл
8. Махны үнэр, амт нөлөөлөх хүчин зүйлс. Багш нарын бүтээлийн 2015 оны эмхэтгэл
9. Сравнительное исследование жирности и состава жирных кислот в мышечной ткани овца пастбищного и стойлового содержания в зависимости от сезона. Багш нарын бүтээлийн 2015 оны эмхэтгэл
10. Дотоодын шар айрагны тогтворжилтын судалгаа. “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр” оюутны ЭШХ-ын эмхэтгэл. УБ.2015 он
11. Махны үнэр, амт нөлөөлөх хүчин зүйлс. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №1. УБ. 2016
12. Адууны амталж хатаасан махны судалгаа ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл. УБ. 2016
13. Шар айрагны хадгалалтын хугацааг нэмэгдүүлэх судалгаа . ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл. УБ. 2016
14. Сравнительное исследование жирности и состава жирных кислот в мышечной ткани овец пастбищного и стойлового содержания в зависимости от сезона. ”Вестник” Научно-технический журнал, 2016, 53, 65-73
15. Гоёотой аарц үйлдвэрлэх технологи ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он
16. Хонины булчин махны химийн найрлагын харьцуулсан судалгаа ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он

17. Season-dependent comparative studies on intramuscular fat content of PPAR mRNA expression in muscles of Mongolian sheep “Хүрэл тогоот-2016” биологи-хөдөө аж ахуйн салбарын эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл, 2016, 316-323
18. Determination of inosinemonophoshate in the muscles of Mongolian breeds sheep “Хүнсний шим судлал-2016” Эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл, 2016, 67-75

Дөрөв. Ном, гарын авлага
1. “Хүнсний бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох зарчим” гарын авлага, 1х.х
2. Хүнсний нэмэлт бодис ба хэрэглээ, гарын авлага, 2х.х
3. “Тест боловсруулах арга зүй” гарын авлага, 1,5х.х
4. “Сүүний үйлдвэрийн НАССР” гарын авлага, 4х.х
5. “Хүнснээс шалтгаалах эмгэг судлал” хичээлийн семинарын гарын авлага, 4х.х

Тав. Патент, шинэ бүтээлийн эрх

1. “Золбоо”сүүнбүтээгдэхүүн. Патент №2044, 2002 он

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан